free site statistics ورزش بایگانی | بدون عنوان

برچسب گذاری توسط: ورزش

مینی متن ۰۷۰۳

توی ورزش یه قانونی هست که میگه: “تا فشار رو حس نکنی، پیشرفت نمیکنی”. ورزش بخشی از زندگیه و این قانون هم بخش کوچیکی از قانون زندگی. ۰۰