ماجراهای گرفتن تاییدیه مدارک تحصیلی دبیرستان و پیش دانشگاهی

توجه: این مطالب حاصل یه هفته بدو بدو کردن بین چهار تا نقطه مختصاتی کاملا مجزا برای گرفتن دو عدد امضای ناقابله 😐 لطفا با دقت و حتما تا آخر بخون که این نکات بسیار ارزشمند هستن ** این اطلاعات و پروسه ها ممکنه تغییر کنه. اگر موردی بود که که متوجه نشدی تا تغییری کرده، میتونی از لینک گروه های تلگرامی استفاده کنی و از هم دوره...