برچسب: دارلترجمه

ماجراهای گرفتن تاییدیه مدارک تحصیلی دبیرستان و پیش دانشگاهی

ماجراهای گرفتن تاییدیه مدارک تحصیلی دبیرستان و پیش دانشگاهی

توجه: این مطالب حاصل یه هفته بدو بدو کردن بین چهار تا نقطه مختصاتی کاملا مجزا برای گرفتن دو عدد امضای ناقابله 😐 لطفا با دقت و حتما تا آخر بخون که این نکات بسیار ارزشمند هستن ** این اطلاعات و پروسه ها ممکنه تغییر کنه. اگر موردی بود که که متوجه نشدی تا تغییری کرده، میتونی از لینک گروه های تلگرامی استفاده کنی و از هم دوره...

گواهی قبولی کنکور

گواهی قبولی کنکور

قبل از همه چیز من یه سوال دارم. من که این همه مدرک و گواهی و ماجرا جور کردم که دانشگاه درس خوندم این گواهی دیگه چیه آخه؟ دانشگاه محترم میخوای ببینی که رتبه م چند شده؟ آخه به اون چیکار داری تو. رزومه رو ببین، نمره ها رو ببین، الکی ما رو تو دردسر میندازن دیگه 😐 کل زمانی که طول کشید این مدرک رو جور کنم...