برچسب: امتحان

آلفا تست چیست؟ ۰

آلفا تست چیست؟

در حقیقت آلفا تست نام شرکتی است که مسولیت برگزاری آزمونهای L’esame ammissione را دارد که هر دانشگاه به صورت جداگانه برای انتخاب دانشجوهایش برگزار می کند. همچنین آلفا تست مجموعه ای از چند...