دسته: راه حل

دانلود لایو اینستاگرام

دانلود لایو اینستاگرام

دانلود لایو اینستاگرام یکی از چیزهایی بوده که همیشه دنبال راه حلش بودم. بخاطر اینکه همیشه شرایطی پیش میاد که نمیشه لایوی رو که میخوام، ببینیم و فقط هم ۲۴ ساعت وقت داریم تا...

[SOLVED] Bluetooth Keyboard Pairing

[SOLVED] Bluetooth Keyboard Pairing

[SOLVED] Bluetooth Keyboard Pairing -> After long time having problem with pairing my Bluetooth keyboard (JETECH 2155) with Windows 10, I finally solved it. Anyway, I`m not sure this solution may work for you...

نحوه تعمیر کلیک موس

نحوه تعمیر کلیک موس

نحوه تعمیر کلیک موس مخصوص کسایی که همدردن. کیا؟ اگر که اینجا هستی و داری این پست رو میخونی احتمالا تو هم مثل من دچار درد موس شدی 😐 ولی جدای از همه انواع...