دسته: راه حل

دانلود لایو اینستاگرام ۰

دانلود لایو اینستاگرام

دانلود لایو اینستاگرام یکی از چیزهایی بوده که همیشه دنبال راه حلش بودم. بخاطر اینکه همیشه شرایطی پیش میاد که نمیشه لایوی رو که میخوام، ببینیم و فقط هم ۲۴ ساعت وقت داریم تا...

[SOLVED] Bluetooth Keyboard Pairing ۰

[SOLVED] Bluetooth Keyboard Pairing

[SOLVED] Bluetooth Keyboard Pairing -> After long time having problem with pairing my Bluetooth keyboard (JETECH 2155) with Windows 10, I finally solved it. Anyway, I`m not sure this solution may work for you...

نحوه تعمیر کلیک موس ۴۲

نحوه تعمیر کلیک موس

نحوه تعمیر کلیک موس مخصوص کسایی که همدردن. کیا؟ اگر که اینجا هستی و داری این پست رو میخونی احتمالا تو هم مثل من دچار درد موس شدی 😐 ولی جدای از همه انواع...